Darba kolektīva saliedēšana

0
4929
darba kolektīva saliedēšana

Kolektīva saliedēšana (team building) ir labvēlīga augsne efektīvam komandas darbam. Pat vislabākie kolektīvi var gūt pozitīvu pienesumu no kolektīva saliedēšanas uzdevumiem – tas ir lielisks veids, kā uzlabot savstarpējo komunikāciju, darba ētiku, motivāciju un produktivitāti. Šīs aktivitātes kolēģiem palīdz gan iepazīt vienam otru tuvāk, gan apzināties apkārtējo stiprās un puses. Team building izklaides var izmantot jebkurš uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma un pastāvēšanas ilguma, lai radītu komandas garu savos darbiniekos. Teju ikviens uzņēmuma vadītājs labi saprot, ka tieši komandas gars ir taisnākais ceļš uz uzņēmuma panākumiem.

Komandas saliedēšanas spēles

Klasiski tiek izdalīti četri team building aktivitāšu veidi – komunikācijas, problēmrisināšanas, pielāgoties spējas un uzticības veicināšanas aktivitātes. Tām vienlaikus ir jābūt gan jautrām, gan izaicinošām, gan jāatstāj pozitīvu ietekmi uz darbinieka ikdienas sniegumu un produktivitāti.

Mēs esam apskatījuši 8 efektīvas komandas saliedēšanas spēles, kas veicinās gan kolēģu savstarpējo komunikācijas prasmi, gan spēju risināt negaidītas problēmsituācijas. Šīs aktivitātes būs lieliski piemērotas gan jau esošiem kolektīviem, gan komandas veidošanas posmā. Tās ir iespējams veikt gan jūsu uzņēmuma telpās, gan korporatīvo pasākumu ietvaros.

Korporatīvie pasākumi

Viennozīmīgi var teikt, ka korporatīvie pasākumi ir viens no labākajiem formātiem, kā nostiprināt darbinieku draudzības saites. Kopīgi piedzīvojumi ārpus ierastās darba vides ļaus ne tikai kopīgi izsmieties un atpūsties, bet arī atstās paliekošu efektu attiecībā uz savstarpējo sadarbību turpmāk – ikdienas darba attiecībās. Šos pasākumus var rīkot visdažādākajās vietās un formātos. Tos var vadīt gan paši darbinieki, gan speciāli piesaistīti pasākumu vadītāji, kuriem ir līdzšinējā pieredze šādu pasākumu moderēšanā. Tie var norisināties gan paša uzņēmuma telpās, gan īpaši iznomātās pasākumu telpās, gan arī dažādās izklaides vietās, kur pasākums tiks apvienots ar kādu papildus nodarbi, piemēram, izbraucienu ar elektrokartingu vai boulinga spēli.

Neatkarīgi no izvēlētajām aktivitātēm, mērķis ir no kolēģiem izveidot draugus, kas spēj efektīvi sastrādāties un savstarpēji uzticēties. Tas ir mirklis, kad darbs vairs nav tikai darbs – tas kļūst par mūsu identitātes daļu, ar ko lepojamies. Mūsu kolēģi, savā ziņā, kļūst par daļu no mūsu ģimenes. Šādu stāvokli ir iespējams panākt, un kad tas izdodas, tad darbinieki ir patiesi lojāli savam uzņēmumam – tie ne tikai to aizstāvēs, ieteiks citiem, bet arī darīs visu, lai kopīgi sasniegtu uzņēmuma nospraustos mērķus. Viņi mīlēs to, ko dara, viņi mīlēs vietu, kur to dara un cilvēkus ap sevi. Augs darba ražīgums, augs kopējie panākumi.