Komandas veidošana

0
3240
komandas veidošana

Komandas veidošana (build a team) ne vienmēr nozīmē jaunu, savstarpēji nepazīstamu cilvēku pulcēšanu vienkopus. Ļoti bieži komandas izveides process nozīmē jau esoša kolektīva pārvēršanu efektīvā komandā (team building), kurā valda savstarpēja uzticība, cieņa un vienota mērķa izpratne. Šajā rakstā ir apskatīti, manuprāt, trīs galvenie faktori, kas ir efektīvas komandas pamatā – misija, līderis un profesionāla komanda. Tam visam ir jādarbojas kā vienotam mehānismam. Ja kaut kas iztrūkst, tad nīkuļo visa komanda, panākumi izpaliek.

Pareizā līdera izvēle

Kaut arī var pastāvēt modelis, kurā nav izteikta vadītāja / līdera, tomēr tāda esamība allaž ir uzskatāma kā priekšrocība. Kādēļ? Izmantošu salīdzinājumu ar bobsleju – sākumā bobu ir jāiestumj. Ja tas izdodas veiksmīgi un efektīvi – komanda (bobs) lieliski virzās uz mērķi, pa ceļam atliek vien mazliet pastūrēt, pieslīpēt virzienu. Līderis ir komandas motors, enerģijas avots. Es apzināti uzsveru vārdu “līderis”, nevis “vadītājs, menedžeris”. Atšķirība starp vadītāju un līderi un tik plaša, ka nav vienkārši aprakstāma, drīzāk ir atsevišķa raksta vai pat bloga vērta.

Līderis ir cilvēks, kurš norāda virzienu, palīdz nezaudēt fokusu. Ikkatrs darbinieks ir speciālists savā jomā. Līdera uzdevums nav viņu vadīt un kontrolēt. Līderis norāda virzienu un rada vidi, kurā darbinieks var ērti un brīvi darīt to, ko vislabāk prot. Līderis burtiski izjūt uzņēmuma misiju un mērķus. Tie viņam ir tik svarīgi, ka tas entuziasma formā burtiski izstarojas no viņa personības. Apkārtējie to jūt, kā arī gūst iedvesmu. Tas atspoguļojas viņu produktivitātē un lojalitātē.

Misijas formulēšana

Misija savā vienkāršakajā formā ir atgādinājums par to, kas mēs esam, ko un kam mēs darām, kur vēlamies nonākt. Pareizi formulēta misija sniedz darbiniekiem motivāciju – viņi apzinās, ka spēlē būtisku lomu daudz plašākā mehānismā, kas radīs lielu vērtību visā pasaulē. Vai vismaz kaut kādā noteiktā pasaules daļā. Misija ir kā vadmotīvs vieglākai un skaidrākai lēmuma pieņemšanai. Ja ikvienam darbiniekam ir skaidra misija, viņš var brīvi pieņemt lēmumus un rīkoties šīs misijas ietvaros, katru reizi nelūdzot atļauju savam vadītājam. Tas aiztaupa laiku, tas darbiniekā rada iekšējas vērtības izjūtu. Misija ir kopējs vadmotīvs ikdienas raibajā darba procesā.

komandas izveide

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai misija ar līderi ietu kopā kā cimds ar roku. Ja tā nebūs, tad līderis neizstaros patiesu entuziasmu. Un viņa komanda to redzē un jutīs un sekos viņa piemēram. Tikai tad, ja komandas līeris spēj saskatīt misijas vērtību savā un apkārtējo cilvēku dzīvē, kad viņš spēs efektīvi strādāt ar savu komandu. Taču arī komandai ir jāizjūt misijas vērtību. Mums ir jādara to, ko patiesi mīlam, ar ko varam lepoties. Ja misija iet pretstatā mūsu vērtībām, tad darbu darīsim tikai pienākuma pēc. Un tas atspoguļosies gan mūsu individuālajos, gan kopējos komandas un uzņēmuma sasniegumos. Gan līderim, gan darbiniekiem ir jābūt īstajā vietā!

Efektīvas komandas veidošana

Kā jau tika minēts, pamatu pamats ir kvalitatīva misija. Tai seko līderis, kurš patiesi spēj saskatīt misijas vērtību. Tiek atlasīti cilvēki – darbinieki – kuri lieliski spēj sastrādāties ar līderi, saskata misijas vērtību un savā jomā ir profesionāļi. Tas lielā mērā ir ideāls scenārijs. Ja šie kritēriji ir izpildīti, un ja organizatoriskais darbs netiek čakarēts, tad kopēji sasniegumi ir tikai laika jautājums.

Jūs varētu interesēt8 komandas saliedēšanas aktivitātes

Brīdī, kad kopā sanāk jauna komanda, viņi viens otram ir sveši cilvēki. Kaut arī ir jūtama savstarpējā saikne, to ir jāizkristalizē, jānostiprina! Korporatīvie pasākumi un komandas saliedēšana šeit spēlē ļoti lielu lomu. Tās ir aktivitātes, kas no cilvēku bara izveido komandu. Mums patīk tas, ko mēs pazīstam. Šīs aktivitātes ļaus vienam otru iepazīt daudz tuvāk un daudz personiskākā līmenī. Tas būs pirmais solis uz to, lai darba kolektīvs savā ziņā kļūtu par ģimeni. Ja cilvēki patiesi uzticēsies viens otram, uzticēsies līdera lēmumiem un nospraustajam virzienam, izjūtot misijas vērtību ieguldīs sevi, savus talantus un centību, tad uzņēmuma panākumi sekos ātrāk, kā spējat iedomāties.