Ledus laušanas spēles

0
19604
ledus laušanas spēles un iepazīšanās spēles

Septiņpadsmit ledus laušanas un iepazīšanās spēles, kas būs piemērotas gan bērniem, gan jauniešiem, gan, piemēram, uzņēmuma darbiniekiem korporatīvajā pasākumā. Tās palīdzēs gan iepazīšanās veicināšanai svešu cilvēku starpā, gan gaisotnes atraisīšanai pazīstamu cilvēku starpā. Šī publikācija ir tapusi sadarbībā ar LELB jaunatnes nozari.

Iepazīšanās spēles

Šīs aktivitātes ir ļoti elastīgas, veicamas gan ārā, gan iekštelpās. Tās būs piemērotas gan tādās situācijās, kad pirmo reizi satiekas pavisam sveši cilvēki, gan tādās, kad vienkārši ir jāiesildās un jāatraisās pazīstamu cilvēku starpā. Lasiet un atrodiet atbilstošākās aktivitātes!

Plaukšķi

Visi stāv aplī un viens uz otru “šauj”, ar plaukšķi sasitot rokas un ar izstieptu roku norādot uz “mērķi”, turklāt skatoties acīs. Sāk lēni un kāpina tempu.

Vārdu ķēdes

Visi spēles dalībnieki sastājas aplī un paceļ labo roku. Viens sāk. Ar roku norādot uz kādu citu un sakot “tu”(vai attiecīgās ķēdes vārdu, kas nedrīkst atkārtoties), un nolaiž roku. Tas uz ko norādīja, rāda uz nākošo. Vēlams, ka tas ir kaut kur pretī, nevis blakus. Tā turpina, līdz visiem rokas nolaistas. Svarīgi ir iegaumēt secību – kurš aiz kura. Pirmo reizi izspēlē lēnām, un tad kāpina tempu un/vai sarežģī noteikumus, vairākus apļus izspēlējot no katra veida.

 1. Visi paliek savās vietās. Sākumā šādi izspēlē dažādus ķēžu variantus: “tu”, dzīvnieki, pilsētas, augi, augļi utt.
 2. Kad visi sapratuši noteikumus un gatavi jaunam līmenim: Mainās vietām. Norādīšanas vietā aiziet pie sava “mērķa” un paliek viņa vietā, tas savukārt dodas tālāk.

Nākošais līmenis – pamazām pa vienai Pievieno jaunas ķēdes, paralēli jau esošajai. Svarīgi nesajaukt ne ķēdes pareizo secību, t.i. “mērķus”, ne ķēdes tēmu. Ja divi vai vairāk nonāk pie viena mērķa, tad tas, kurš pienāk vēlāk, iet līdzi savam “mērķim”, kamēr viņš pabeidz pirmo uzdevumu. Šādi var vienlaicīgi spēlēt līdz 7 ķēdēm.

Lamatas

Visi spēlētāji stāv aplī. Katrs tur atvērtu un uz augšu pavērstu labās rokas plaukstu priekšā tam spēlētājam, kas labajā pusē, un ar kreisās rokas rādītāj pirkstu “zīmē” pa sava kreisās puses kaimiņa plaukstu. Pēc spēles vadītāja komandas ir jācenšas satvert tas pirksts, un tajā pašā laikā, savs jāglābj no satveršanas.

Es sēžu zaļumos…

iepazīšanās spēles jauniešiem

Visi sēž aplī un vēl viena vieta ir tukša. Tas, kurš sēž no tās pa kreisi, ātri apsēžas uz tukšā krēsla un saka “es”; nākošais arī pārsēžas uz saka “sēžu”; un tā turpina, kamēr viss teikums pa vārdam pateikts “es sēžu zaļumos un klusībā vēlos sev blakus….” pēdējais saka kāda spēlētāja vārdu. Tas, kuru nosauca, pārsēžas uz tukšo krēslu un saka “es” un sākas viss no sākuma. Jāspēlē ātri.

Saule un mēness

Dalībnieki 2 komandās, vieni saules, otri mēness. Uz zemes novelk viduslīniju un laukuma galos robežas, aiz kurām vairs nevar ķert. Abas komandas nostājas rindā katra savā līnijas pusē. Spēles vadītājs met gaisā apaļu ripu, kuras viena puse ir dzeltena (saule) un otra –zila (mēness). Ja tā nokrīt ar dzelteno pusi uz augšu, saules komanda ķer mēness komanda bēg, un otrādi. Ko noķer, tas izstājas.

Pasaku mežs

Dalībniekus sadala 2 komandās. Uz zemes novelk viduslīniju un abas komandas katra savā līnijas pusē, laukuma galos robežas, aiz kurām vairs nevar ķert.
Komanda savā starpā vienojas, kas viņi būs – rūķīši, fejas vai milži. Tad nostājas viena otrai pretī, un reizē parāda izvēlētā tēla kustību:

 • Milžu kustība = rupjā balsī rēc “Bāāā”, ar izplestām rokām, kā ķerot
 • Rūķīšu kustība = smalkā balstiņā saka: “īīīīī”, ar pirkstiem kā kutinot
 • Feju kustība = vidējā balsī saka “cvic, cvic”, ar rokām kā buroties

Tie, kas stiprāki, ķer vājākos: Milži ir stiprāki par rūķiem; fejas ir stiprākas par milžiem; rūķi ir stiprāki par fejām. Tie, ko noķer, pāriet pie komandas, kas noķēra. Uzvar tie, kas noķer visus pretējās komandas spēlētājus.

Lāču medības

Divas komandas. Viena noslēpjas noteiktā telpā vai teritorijā. Noteiktā laika posmā otrai komandai jāatrod pēc iespējas vairāk spēlētāji. Tad mainās. Var skaitīt punktus.

Apslēptā sakarība

Visi sēž aplī un dod viens otram kādu priekšmetu, sakot kādu vārdu vai teikumu, kam būtu jāatbilst kādam noteiktam kritērijam, bet tas ir zināms tikai 1—2 spēles dalībniekam. Piemēram: “es braucu ceļojumā un ņemu līdzi zaķi.” Un nākošajam jāsaka : “es braucu ceļojumā un ņemu līdzi ….” Līdzi ņemamajai lietai jāatbilst slepenajam noteikumam, piemēram – jāsākas ar to pašu burtu, ar ko sākas tā cilvēka vārds, kam dod padodamo lietu.

Tie, kas zina šo noteikumu, saka – pareizi vai nepareizi. Tā spēlē, kamēr visi “atkoduši” slepeno noteikumu. Var bezgalīgi mainīt gan slepenos noteikumus, gan spēles formulu. Visjautrāk ir tos izdomāt uz vietas, pēc iespējas, lai viņi atšķirtos no jau izspēlētajiem, lai nebūtu pārāk viegli. Dažreiz var mainīt padodamo priekšmetu, un tad spēles formula it kā saistās ar to, bet patiesībā personu, kam padod vai ar ko pavisam citu.

Daži piemēri:

 • “es zupā (salātos) lieku…” lietas, kas sākas ar to burtu, ar ko beidzas iepriekšējā lieta, ko “ielika zupā”
 • “manā veikalā var nopirkt…” lietas, kuras dodot es pasaku “lūdzu” (vai saņēmējs pasaka “paldies”)
 • Padot atvērtu vai aizvērtu kasetes vāciņu, un teikt vai nu “ciet” vai “vaļā”, bet tas atkarīgs no tā, vai tā cilvēka mute, kas padod, padodot ir ciet vai vaļā
 • Mest mazu bumbiņu dažādos virzienos un teikt: “krustām” vai “šķērsām”, bet tas atkarīgs no tā, vai tā cilvēka kājas, kam padod, ir sakrustotas vai nē..

Padot kaut ko krāsainu un teikt kādu krāsu, pareiza ir tā, kas atrodama cilvēka, kam padod, drēbēs u. tml.

Nāc – nāc iekšā – ienāc

Pirms spēles vadītājs pastāsta spēlētājam A (citiem ne) spēles noteikumu: trīs krēsli stāv blakus un labo sauc “nāc”, vidējo – “nāc iekšā” un kreiso – “ienāc”. Spēlētāja A iziet no telpas.

Vadītājs noliek līdzās trīs krēslus un lūdz kādu no apļa brīdi pasēdēt uz viena no tiem, tad atkal apsēsties savā vietā. Atkarībā no tā, uz kura krēsla viņš pasēdēja, vadītājs sauc iekšā spēlētāju A – ja uz labā – “nāc” utt. Kā iepriekš norunāts. Viņam tagad ir jāpasaka, uz kura krēsla sēdēja. Viņš var nedaudz patēlot šaubas un minstināšanos, minēšanas paņēmienus, bet tomēr viņš pasaka pareizi. Izspēlē kamēr kādas pāris reizes uz katra krēsla pabūts. Vai kāds ir atminējis šo triku? Bet to neatklāj skaļi…

Kurš vēl grib pamēģināt? Var mainīt minētājus, bet tiem vairs nesaka noteikumu, bet saka – pareizi vai nē. Spēlē, kamēr visi sapratuši

Šokolāde

Piedalās divas komandas. Katrai komandai izsniedz vienādu šokolādes tāfelīti. Pēc komandas, pirmais komandas spēlētājs atver šokolādi nokož gabaliņu, to apēd un padod nākamajam komandas biedram, kurš izpilda tās pašas darbības. Uzvar tā komanda, kura visātrāk apēd šokolādi.

Padoms: jo lielāka šokolāde, jo interesantāka spēle.

Komandā nedrīkst būt pārāk daudz cilvēku – ne vairāk par 3-4, jo šokolādes gabaliņiem ir jāpietiek visai komandai, un, ja izdodas veikt vairākus apļus, tad ir pavisam jauki, bet, ja izdodas vēl šos apļus veikt tik ātri, lai pirmais komandas dalībnieks vēl nav paspējis apēst savu šokolādes gabaliņu, tad ir vēl jautrāk.

Papildinājums: spēlē var izmantot 4 šokolādes tāfelītes. Kad pirmā jau ir nonākusi pie 2 vai 3 dalībnieka, spēlē tiek iesaistīta vēl viena tāfelīte.

Dāvana pašam sev

Nepieciešams: pati dāvana (pēc izvēles, vēlams , kaut kas vērtīgāks par parastu konfekti, lai būtu prieks, kas to saņems) kaste, dāvanu papīrs, mūzika.

dāvana pašam sev

Pudeli ieliek kastē. Kasti rotā ar dāvanu papīru vairākās kārtās (jo vairāk, jo labāk). Var salikt vairākās kastēs un satīt daudzās kārtās, sasiet ar dāvanu lentēm un visādi citādi sasaiņot.

Noteikumi: kaste ir jāatsaiņo, bet saiņot var tikai tad, kad neskan mūzika. Ja mūzika skan, tad dāvanas kaste ir jāpadod tālāk pulksteņa rādītāja virzienā. Kas tiek pie kastes attaisīšanas, tas ir uzvarētājs un balvā iegūst to, kas kastē. Kas ir kastē, tas spēles vadītāja ziņā.

Papildinājums: var sasēsties aplī un vidū nolikt to sasaiņoto dāvanu. Dalībnieki met metamo kauliņu un tikai tas, kurš uzmet 1 var iet vidū un sākt saiņot dāvanu vaļā, bet nedrīkst plēst papīrus un lentas, bet rūpīgi atsaiņot. Interesantāku spēli padara tas, lai sāktu atsaiņot ir jāuzvelk ziemas cimdi, cepure un šalle. Tikmēr pārējie dalībnieki turpina mest metamo kauliņu un kam nākamajam trāpās skaitlis 1 (vai jebkurš pēc izvēlēs), tas nāk saiņotāja vietā, ņem nost cepuri, cimdus un šalli, uzvelk pats un turpina saiņot vaļā. Balvu iegūst tas, kurš dāvanu būs atsaiņojis.

Četru krēsls

Katrs spēlētājs uzraksta uz lapiņas savu vārdu, pārloka un visas tiek savāktas. Tad katrs izvelk vienu lapiņu un tā iegūst jaunu vārdu. Nevienam nedrīkst rādīt, kāds ir jaunais vārds. Tad katrs otrais spēlētājs tiek iezīmēts – ar lenti ap roku, uzlīmi u. tml. (var dalīt arī četrās grupās, izmantot jau esošas grupas)

Saliek aplī par vienu vairāk krēslus, nekā ir spēlētāji. Četrus krēslus (rindā) noliek cieši blakus un no katras grupas pa diviem (ja piem. četras grupas, tad pa vienam) spēlētājiem apsēžas uz tiem. Pārējie spēlētāji sēž uz pārējiem krēsliem, vēl viens krēsls ir tukšs.

Spēlētājs, kurš sēž pa kreisi no tukšā krēsla, vēlas sev kādu spēlētāju blakus, saucot: “es vēlos sev blakus …(vārdu)”. Un tur apsēžas tas, kura zīmītē šis vārds ir rakstīts (kam tas ir jaunais vārds). Tas, kurs sauca, apmainās ar zīmītēm ar to, kuru sauca. Uzdevums = lai uz visiem 4 krēsliem sēdētu vienas grupas spēlētāji. Ja uzmanīgi spēlē, tad var pamanīties vajadzīgās personas nosēdināt vajadzīgajās vietās, vai aizsaukt prom.

Izdaiļo kaimiņu

Nepieciešams: matu lentas vai gumijas, vai jebko citu, ko sievietes liek matos, atkarībā no dalībnieku skaita. Dalībnieki sadalās 2-5 komandās atkarībā no dalībnieku skaita. Katrai komandai iedot vienu vai vairākus skaistuma atribūtus. Uzdevums: komandas biedriem viens otram jāieveido mati ar dotajiem aksesuāriem. Spēle nav uz ātrumu, bet uz skaistumu. Bildes sanāk feinas. 🙂

Vasaras slēpošana

Nepieciešams: avīzes

Dalībnieki sadalās 2-5 komandās, atkarībā no dalībnieku skaita. Katram dalībniekam iedod 2 avīzes.

Noteikums: pārvietoties drīkst liekot avīzes uz grīdas.

Katram dalībniekam jāaizkļūst līdz galapunktam un atpakaļ, stafeti jāveic visiem komandas biedriem. Uzvarējusi ir tā komanda, kuras visi dalībnieki ir veikuši stafeti pirmie.

Kā tu uzvedies tualetē?

Nepieciešams: krēsls

3 dalībnieki iziet no telpas. Istabas vidū noliek krēslu. Tiem, kuri palika telpā pasaka, ka šis krēsls ir TUALETES PODS. Iesauc pa vienam dalībniekam. Un pasaka: TU esi sacīkšu F1 braucējs. Apsēdies uz krēsla un parādi, kā tu brauc. Dalībniekam jāpaskaidro, lai pēc iespējas reālāk attēlotu minēto braucēju. Nākošais var braukt ar zirgu vai motociklu, vai autobusa šoferis, vai riteņbraucējs u.tml.. Pārējie smejas kā kutināti.

Rings

Nepieciešamais: boksa cimdi, īrisa vai gotiņas konfektes

Vadītājs lūdz pieteikties divus īstus vīriešus, kuri dāmu dēļ būtu spējīgi uz pilnīgi visu. Uzaicina arī dāmas, tā teikt, psiholoģiskam atbalstam. Vīriem uzvelk boksa cimdus.

iepazīšanās spēles ringā

Vadītāja uzdevums: pēc iespējas vairāk sakaitināt atmosfēru (piemeklē atbilstošu muzikālo fonu) – dalībniekiem liek parādīt muskuļus, lūdz veikt treniņu ar iedomātu pretinieku. Pēc tam, kad fiziskā un morālā sagatavošanās pabeigta, vīri ieiet ringa centrā (ringu veido skatītāji). Spēlētāji sasveicinās viens ar otru. Vadītājs, kurš arī tiesnesis, atgādina noteikumus: zemāk par jostas vietu sist nedrīkst, zilumus neatstāt, cīņa notiek līdz pirmajām asinīm u.tml. Pēc tam tiesnesis dod abiem spēlētājiem vienu konfekti (vēlams, tādu, kuru grūtāk būtu atlipināt – īrisa konfekte vai kas tamlīdzīgs) un uzdod uzdevumu – atbrīvot konfekti no papīra priekš savām dāmām. Spēles atmosfēru var mainīt pēc fantāzijas ieskatiem un rekvizītu iespējamības, tās varbūt arī gladiatoru cīņas, bruņinieku turnīrs u. tml.

Spēle „Iezemieši”

Jūs visi esiet nokļuvuši kuģa avārijā, sakāpuši glābšanas laivā ar visiem koferiem jūs pēkšņi pamanāt, ka laivā ir sūce un ka tā pamazām grimst. Netālu no laivas riņķo haizivis. Jums ir jāatbrīvojas no vairākām lietām, jo svara dēļ jūs paturēt var tikai 5 no tām, lai laiva nenogrimtu un jūs varētu aizpeldēt līdz netālu esošajai salai. No laivas var redzēt to salu, kuru klāj smiltis, uz tās tikpat kā neaug koku, taču dzīvo strausi un aborigēni. Viņi neizskatās diez ko priecīgi par nelūgto viesu tuvošanos. Izskatās arī, ka kristīgo ticību viņi nepazīst, jo tur netālu augstu pacelta ir miroņgalva, acīm redzot kā kāds kulta objekts. Varbūt viņi ir kanibāli, varbūt nav? Pirms kuģis nogrima, jūs paspējāt nosūtīt SOS signālu un jums ir cerība, kā kāds jūs atradīs.

Spēles uzdevums sadalīties pa komandām, katrā ne vairāk kā 4-5 dalībnieki. Sākumā katram individuāli ir jāizvēlas piecas lietas no zemāk esošā saraksta, tad katrai komandai jāvienojas par kopējo viedokli. Pēc tam katrai komandai jāaizstāv savs viedoklis, kāpēc tieši šīs lietas paturēt. Prezentācijā jāizsakās ir visiem komandas dalībniekiem.

Lietu saraksts laivā:

 • 5 litri dzeramā ūdens
 • virve
 • palags
 • spogulītis
 • mitruma izturīgie sērkociņi
 • moskītu tīkls
 • Bībele
 • nazis
 • lāpsta
 • vārdnīca
 • kompass
 • pildspalva
 • personīgā dienasgrāmata
 • karte
 • revolveris ar 6 patronām
 • adata un diegs
 • haizivju atbaidīšanas šķīdums
 • kaste ar konserviem
 • mobilais telefons
 • pudele ruma